DAŽNAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI / FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

ĮTEMPIAMOS LUBOS - KAS TAI? / STRETCHED CEILINGS - WHAT IS IT?


Įtempiamos lubos – tai pakabinamų lubų sistemų rūšis, kuri susideda iš PVC (polivinilo chlorido) plėvelės ir aliuminio profilio, pritvirtinto prie sienų per visą patalpos perimetrą. Plėvelė kaitinama iki 70ºC temperatūros ir tempiant įmontuojama į profilius.

Stretch ceiling is a type of suspended ceiling systems consisting of two bacis components: PVC (polyvinyl chloride) lightwaight membrane (or a fabric membrane) and a perimeter track fixed into the walls across the perimeter of the room. The material is heated to 70ºC and stretched into the beam.
KAIP ĮKAITINAMA PLĖVELĖ IKI 70 ºC? / HOW THE MEMBRANE IS HEATED UNDER 70ºC?


Naudojantis šilumine “patranka” patalpa kaitinama iki maždaug +50 - +70 ºС temperatūros, iškart po to pradedamas plėvelės montavimas. Tokia temperatūra susidaro pačioje palubėje, ji leidžia PVC plevelę įkaitinti ir ją tempti. Using a heater the room is heated to a temperature of about +50 - +70 ºC, immediately after the membrane should be stratched. This temperature is held in the ceiling itself, allowing the PVC membrane to stretch.
KAIP MONTUOJAMOS ĮTAMPIAMOS LUBOS? / HOW THE STRETCH CEILING ARE MOUNTED?


Patalpa pakaitinama, kad taptų tampri plėvelė. Plėvelės kraštas yra įtaisomas į specialius karkase esančius griovelius, kur suformuojamas vadinamasis užraktas. Kai oras patalpoje atšąla iki įprastos kambario temperatūros, plėvelė susitraukia. Taip lubos tampa lygios ir standžios. Esant didesnio ploto patalpoms, plėvelė tvirtinama prie papildomai sumontuotos atramos. The room is heated to become a resilient membrane. The edge of the membrane is inserted into special grooves in the frame where a so-called lock is formed. When the air in the room cools down to room temperature, themembrane shrinks. This makes the ceiling smooth and stiff. For larger areas, the film is attached to the optional
support.
IŠ KOKIOS MEDŽIAGOS GAMINAMOS ĮTEMPIAMOS LUBOS? / WHAT MATERIAL STRETCH CEILINGS ARE MADE OF?


PVC Plėvėle arba Audinys. The stretch ceiling PVC membrane is made of elastic, non-flammable and waterproof material and aluminum beam on which the membrane is stretched. The stretched ceiling could also be made of fabric.
KOKIOS ĮTEMPIAMŲ LUBŲ RŪŠYS? / WHAT ARE THE TYPES OF STRETCHED CEILINGS?


Įtempiamos lubos gali būtų įvairių rūšių: blizgios, matinės, pralaidžios šviesai, perlamutro, perfaruotos, metaliko, fotospaudos ir kt. Stretch ceilings can be of different types: glossy, matte, light transmitting, pearl, perforated, metallic, photo print and more.
KOKIU ATSTUMU ĮTEMPIAMOS LUBOS YRA NUO PAGRINDINIŲ LUBŲ? / AT WHAT DISTANCE ARE STRETCHED CEILING FROM THE MAIN CEILING?


Mažiausias atstumas nuo pagrindinių lubų yra apie 3,5cm.

The minimum distance from the main ceiling is about 3.5cm.
KOKIUS ŠVIESTUVUS GALIMA ĮMONTUOTI Į ĮTEMPIAMAS LUBAS? / WHAT LIGHTS CAN BE INSTALLED IN STRETCHED CEILINGS?


Tinkami įvairių rūšių šviestuvai, tačiau viską būtina apgalvoti iš anksto prieš montavimą.

Different types of luminaires are suitable, but everything must be considered before installation.
KOKIAME PLOTE ĮMONTUOJAMOS ĮTEMPIAMOS LUBOS / IN WHAT AREA STRETCH CEILINGS COULD BE INSTALLED?


Plotui apribojimų nėra. Plotui viršijant 60kv.m., bus montuojami jungiamieji profiliai.

There are no restrictions on the area. If the area exceeds 60 sq.m., connecting profiles will be installed.
AR DAŽOMOS ĮTEMPIAMOS LUBOS? / CAN STRETCH CEILINGS BE PAINTED?


Ne, dažyti lubų negalima.

No, stretch ceiling cannot be painted. But we have 260+ colors in our palette.
KOKIA PRIEŽIŪRA REIKALINGA ĮTEMPIAMOMS LUBOMS? / WHAT IS THE MAINTENANCE REQUIRED FOR STRETCH CEILINGS?


Speciali priežiūra nereikalinga.

No special care required.
KOKIOSE PATALPOSE GALIMA MONTUOTI ĮTEMPIAMAS LUBAS? / IN WHAT PLACES ITS POSSIBLE TO INSTALL STRETCHED CEILINGS?


Galima montuoti labai įvairiose aplinkose, kaip: namai, butai, kotedžai, parduotuvės, pramogų centrai, sveikatos priežiūros įstaigos ir kt.

It can be installed in a wide variety of places, such as: homes, apartments, cottages, shops, entertainment centers, healthcare facilities, and more.
KOKIOSE PATALPOSE NEGALIMA MONTUOTI ĮTEMPIAMŲ LUBŲ? / IN WHAT PLACES ITS IMPOSSIBLE TO INSTALL STRETCHED CEILINGS?


Negalima montuoti įtempiamų lubų patalpose, kuriose oro temperatūra būna didesnė nei 60º (t. y. saunos...) arba visiškai nešildomose patalpose, kuriose oro temperatūra būna minusinė.

Do not install stretch ceilings in rooms with an air temperature higher than 60º (i.e. saunas ...) or in fully unheated rooms where air temperature is above 0.
AR GALĖČIAU PATS ĮSIMONTUOTI ĮTEMPIAMAS LUBAS? / COULD I INSTALL A STRECH CEILING BY MYSELF?


Tik turint tinkamus įgūdžius bei įrankius. Tačiau specifinius darbus siūlome palikti tos srities profesionalams.

Only with the right skills and tools.
AR ĮTEMPIAMOS LUBOS ATSPARIOS KAIMYNŲ UŽPYLIMUI IŠ VIRŠAUS? / ARE THE STRETCH CEILINGS RESISTANT TO THE WATER FROM THE TOP NEIGHBORS?


Reikėtų tik atjungti šviestuvus ir išsikviesti įtempiamų lubų specialistus, jie išmontuos dalį lubų, išpils vandenį, išdžiovins ir vėl sumontuos į tą pačią vietą lubas. Lubų išvaizda nepakis.

All you need to do is unplug the luminaires and call a stretch ceiling specialist, they will disassemble part of the ceiling, drain the water, dry it and re-install the ceiling. The appearance of the ceiling will not change.
AR GALI ŠAMPANO KAMŠTIS PAŽEISTI ĮTEMPIAMAS LUBAS? / CAN THE CHAMPAGNE CORK BREACH A STRONG CEILING?


Šampano kamštis nepalieka jokių žymių. The champagne cork leaves no trace.